Moin! Du kannst Pilot seggen, oder Fleeger. Wenn du

Moin! Du kannst Pilot seggen, oder Fleeger. Wenn du heel klor moken willst, dat dat en Fru is, kannst’ Fleegersche seggen. ‘Pilotsche’ höört sik dösig an …